Wednesday, 7 February 2018

Археология с игри – Геоложки Периоди Пъзел.

http://planeta42.com/archeology/geologicperiods/bg.html
Тази забавна игра е съсредоточена върху геоложките периоди, които са част от геоложките епохи. Всяка епоха от историята на живота на Земята се състои от няколко периода и обикновено епохата започва и завършва с масивно събитие на изчезване на видове. Няколко епохи на свой ред са част от ери. Тук разглеждаме Фанерозойски еон, който се състои от 3 ери. Може да наречем първата ера, ерата на морския живот. Втората, ерата на динозаврите. И третата, която все още е в ход, ерата на бозайниците.

Следват всички периоди, включени в играта с техните описания:

1. PRECAMBRIAN SUPEREON - Той се простира от формирането на Земята преди около 4.6 милиарда години до началото на камбрияския период, преди около 541 милионагодини, когато съществата с твърди черупки се появяват за пръв път в изобилие.
2. HADEAN EON - времето преди най-ранните известни скали на Земята. Започна с формирането на Земята преди около 4,6 милиарда години и завърши преди 4 милиарда години.
3. ARCHEAN EON - По време на археоан земната кора е охлаждала достатъчно, за да позволи образуването на континенти. Преди 4 до 2 милиарда години.
4. PROTEROZOIC EON - Значително натрупване на кислород в земната атмосфера. Протерозойският еон се разпростира от 2,5 милиарда до 541 милиона години.
5. PHANEROZOIC EON - Вечният живот, през който е съществувал изобилен животински и растителен живот. Тя обхваща 541 милиона години до наши дни.
6. PALEOZOIC ERA - Време е за драматични геоложки, климатични и еволюционни промени. Рибите, членестоногите и земноводните са еволюирали по време на палеозоя, продължаващи от 541 до 251 милиона години.
7. КАМБРИЙСКИ ПЕРИОД - Постепенно комплексните, многоклетъчни организми стават по-често срещани. Камбриените са продължили 55,6 милиона години от 541 милиона години до 485,4 милиона години.
8. ОРДОВИЧЕН ПЕРИОД - Ордовичният период започва с голямо изчезване. Рибите се развиват с челюсти. Той обхваща 41.2 милиона години от 485.4 милиона години до 443.8 милиона години.
9. СИЛУРЕН ПЕРИОД - Силурийският период започна със сериозно изчезване, когато 60% от морските видове бяха унищожени. Многоклетъчният живот започва да се появява на сушата. Продължителност от 24,6 милиона години, от 443,8 милиона години, до 419,2 милиона години.
10. DEVONIAN PERIOD - Появява се първата костна рингова рибка и лопатка. Предците на всички тетраподи започнали да се адаптират към ходенето по суша. Продължителност от 60 милиона години, от 419.2 милиона години, до преди 358.9 милиона години.
11. КАРБОНИФЕРЕН ПЕРИОД - В целия свят са образувани много въглищни легла. Земноводните са доминантните земни гръбначни. Продължава 60 милиона години от358.9 милиона години, преди 298.9 милиона години.
12. ПЕРМИНИЧЕН ПЕРИОД - Диверсификация на ранните амниоти в предците на бозайниците, костенурките. Пермският край приключи с масовото изчезване, когато почти 90% от морските видове и 70% от сухоземните видове изчезнаха. Продължи 46,7 милиона години от 298,9 милиона години, до 251,90 милиона години.
13. МЕСОЗАЙНА ЕРА - Мезозойската ера се нарича Възраст на влечугите. Продължава от около 252 до 66 милиона години. Започва и завършва с две събития за масовоизмиране, второ от които е известно, че е убил не-птичи динозаври. Пангея започва да се отделя.
14. ТРИАСИЧЕН ПЕРИОД - Динозаврите, за пръв път се появяват в късния триаски период. Първите истински бозайници също са се развили през този период. Продължи50,9 милиона години, от 251,902 милиона години, до 201,3 милиона години. Лоразия на север и Гондвана.
15. ЮРСКИ ПЕРИОД - Първите птици се появяват по време на Джурасик, след като са се развили от клон на динозаврите на тероподите. Океаните са били населяваниот морски влечуги като ихтиозаври. Продължи 56 милиона години от 201,3 милиона години до 145 милиона години.
16. КРИТЕЗЕН ПЕРИОД - Топъл климат, водещ до високи нива на морето, населени с вече изчезнали морски влечуги, амонити и рудисти, докато динозавритепродължават да доминират на сушата. Простира се на 79 милиона години, от 145 милиона години до преди 66 милиона години. В края на периода динозаврите изчезват.
17. CENOZOIC ERA - Ценозойската епоха е текущата геоложка епоха, обхващаща периода от 66 милиона години до наши дни. Отделените континенти започват да
формират сегашната си позиция. Ранните животни са били Entelodon и Paraceratherium. Бозайници и птици се разнообразяват в отсъствието на динозаврите.
18. ПАЛЕОГЕНЕН ПЕРИОД - Бозайници, разнообразни от сравнително малки, прости форми в голяма група от различни животни. Продължи 43 милиона години, от 66 милиона години до 23 милиона години.
19. НЕОГЕНЕН ПЕРИОД - Ранните хоминиди (маймуни), предците на хората, се появяват в Африка близо до края на периода. Продължи 20,45 милиона години от 23,03милиона години до 2,5 милиона години.
20. КВАЛИФЕРЕН ПЕРИОД - Промени в климата и околната среда. Homo erectus е първият вид хоминид, който широко използва огъня. Възникване на Черно море иБалтийско море. Продължават от 2,5 милиона години до сега.

Wednesday, 17 January 2018

Търсене на Образователни игри в интернет от родители.

Здравейте родители!

Освен многобройните скандални и зрелищтни статии и филмчета, Интернет предлага и много полезни неща за вашите деца, например под формата на забавни образователни игри.

 Ако не обръщате внимание на децата си и ги оставяте сами да вървят по стъпките "от страница на страница", те трудно ще попаднат на тези чудни приложения създадени от дейни и креативни автори. 

Ако ги оставите сами в интернет, те ще следват стъпките на най гръмките заглавия, съучениците и приятелите си и рядко ще попаднат на подобни игри, ако в тях няма развито чувство за любознателност. Те ще бъдат винаги водени от някой друг, а не от вас.
Статистиката сочи, че един български сайт с образователни игри се посещава повече от "тъпи" американци, от колкото от българи! Какво говори това за нашите прехвалени българчета?

Днес отделето 1 час на вашето дете да потърсите в Гугъл две думички:

 образователни игри


Дори да не научат нищо от играта, то в тях ще се формира поне малко любознателност, докато играта сама по себе си ще даде известно забавление. Нека не забравяме, че децата често страдат от "Скука". Само на едно некреативно и нелюбознателно дете може да му бъде скучно. 

И така, ето един чудесен сайт с образователни игри на български:
Планета 42 Забавни Образователни Игри

ПЛАНЕТА 42


Споделете и вие какво сте открили в интернет. Пуснете го във Фейсбук, пишете коментари. Ако говорим повече за наука, един ден везните може и да се наклонят в друга посока.

Wednesday, 10 January 2018

Състезание - Най-добър географ

Състезанието се провежда в 3 категории


1. Познаване на държавите по континенти


2. Природни Ресурси

3. Регионална География

Наградата се присъжда на  

ЦВЕТОМИР ТОДОРОВ ЕНЧЕВ 

завършил състезанието с най голям брой Нива на Знание 

 

Wednesday, 3 January 2018

Физика с игри – Структурата на парния локомотив

Физика с игри – Структурата на парния локомотив
"Лесно Влакче Пъзел" е безплатна онлайн игра с нива на знание, в която се подреждат частите на парния локомотив. От какво се състои парния локомотив и за какво служат чарковете му?
Лесни Части на Локомотив - Малка забавно-образователна игра пъзел за настолни
компютри и лаптопи, която може да се играе и в уеб браузър.
Образователното табло по физика включва 14 картинки на локомотивните части, с които да се играе. Влачете и пуснете частите на локомотива на правилните места. Играта е част от Интерактивната Физична Работилница - образователни инструменти.

Тази забавна мултимедия, може да отговори на следните въпроси:
 • Кои са основните части на влака?
 • Какви чаркове има в парния локомотив?
 • Кои са компонентите на локомотива?
 • Какво гориво използват парните влакове?
 • От какво се състпи парния локомотив?
 • Каква е структурата на влака Дайтон?
 • Къде се намира Боилера в парния локомотив?
 • Къде се намира Свирката в парния локомотив?
 • Къде се намира Буталото в парния локомотив?
 • Каква е Структурата на парния локомотив?

Wednesday, 20 December 2017

Психология с игри - Видове Темперамент

Психология с игри - Видове Темперамент

Четирите вида темперамент в забавна
онлайн психологическа игра.

"Четирите Темперамента Приключение" е безплатна онлайн игра с нива на знание за запознаване със статията за Четирите темперамента, чрез взаимодействие.
Откийте скритите елементи по картата. Кратка забавно-образователна приключенска игра със скрити предмети, за настолни компютри и лаптопи, която може да се играе и в уеб браузър. Образователното табло по психология включва 16 обекта за откриване.
Играта е част от Интерактивното Спускане в Съзнанието - образователни инструменти.

Тази забавна мултимедия, може да отговори на следните въпроси:
 • Кои са четирите вида темперамент?
 • С кой природен елемент се свързва всеки вид темперамент?
 • Какви са характеристиките на сангвиника?
 • Какви са характеристиките на холерика?
 • Какви са характеристиките на меланхолика?
 • Какви са характеристиките на флегматичика?
 • Как се нарича човек който е търсещ удоволствие и е общителен?
 • Как се нарича човек който е амбициозен и с лидерски качества?
 • Как се нарича човек който е аналитичен и тих?
 • Как се нарича човек който е спокоен и омиротворен?

Wednesday, 13 December 2017

Психология с игри - Дърво на Психологията

Психология с игри - Дърво на Психологията

Тема на урока: Какво изучава психологията.

Тази забавна игра мозайка е елементарно ръководство в към обширния свят на психологията. Психологическото дърво изглежда малко като мозък, и ще се опитаме да подредим неговите плодове от горе дясно.

1. Философия - Философията изучава общи и фундаментални въпроси като съществуване, знание, ценности, разум, ум и език.
2. Етика - Етика включва систематизиране, защитаване и препоръчване на понятия за правилно и погрешно поведение.
3. Реторика - Реторика е умението, дарбата или изкуството да се говори добре.
4. Съзнание - Съзнанието е набор от когнитивни способности, включващи разум, възприятие, мислене, преценка и памет.
5. Памет - Паметта е способността на ума, чрез която информацията се кодира, съхранява и извлича.
6. Опознаване - Опознаване е умственото действие или процес на придобиване на знания и разбиране чрез мисъл, опит и сетива.
7. Емоция - Емоция е всяко сравнително кратко съзнателно преживяване, характеризиращо се с интензивна умствена дейност и висока степен на удоволствие или недоволство.
8. Личност - Личност е набор от индивидуални различия, които формират от развитието на дадено лице, неговите ценности, нагласи, лични спомени, социални взаимоотношения, навици и умения.
9. Поведение - Поведението обхваща действията и маниерите на индивида спрямо околната среда.
10. Мотивация - Мотивацията е теоретична конструкция, използвана за обясняване на поведението.
11. Интелигентност - Включва способността за логика, разбиране, самосъзнание, учене, емоционално познание, планиране, творчество и решаване на проблеми.
12. Взаимоотношения - Взаимоотношенията са силни, дълбоки или близка асоциации между хората.
13. Привличане - Привличането се дължи на физическите или ментални характеристики на човека, считани за естетически приятни или красиви.

14. Устойчивост - Психическата устойчивост се определя като способността на индивида да се адаптира успешно към житейски задачи при неравностойно положение или силно неблагоприятни условия.
15. Воля - Волята е когнитивният процес, чрез който индивидът решава и се ангажира с определен курс на действие.
16. Възприятие - Възприятие е организацията, идентифицирането и тълкуването на сензорната информация, за да може да се представи и разбере околната среда. Възприятие включва сигнали в нервната система.
17. Психология на Масите - известна още като психология на тълпата, е клон на социалната психология.
18. Психотерапия - Психотерапията е използването на психологически методи, за да се помогне на човек да се справи лесно с проблемите.

Wednesday, 6 December 2017

География с Игри - Пангея Пъзел

География с Игри - Пангея Пъзел

Тема на урока: Континентът Пангея.

Пангеа е супер континент, съществувал по време на късното палеозойски и ранните епохи на мезозоите и засега е вторият доказан суперконтинент, който се е формирал и разпаднал. Той се е сглобил от предишните континентални единици преди около 335 милиона години и е започнал да се разпада преди около 175 милиона години. За разлика от сегашната Земя и нейното разпространение на континентална маса, голяма част от Пангея е в южното полукълбо и е заобиколена от суперокеана Панталаса. Пангея е най-новият супер континент, който е съществувал, и първият е бил реконструиран от геолози.

Части на континента

1. Евразия
2. Близкия изток
3. Северна Америка
4. Южна Америка
5. Гренландия
6. Антарктида
7. Австралия
8. Индия
9. Африка